De Ultieme Gids voor de Internetcensuur

Laatst bijgewerkt door Eliza Hardwick op oktober 18, 2018

1 Een Inleiding tot Inhoudscontrole en Internetcensuur

Online censuur wordt een steeds belangrijker onderwerp nu verschillende spelers strijden om controle over de vrije informatiestroom. Het belang van vrij en onafhankelijk nieuws en informatiepunten kan op dit moment niet onderschat worden en de invloed van vrij internet heeft een diepgaand effect op de publieke opinie.

Dit is sterk aangetoond door de Wikileak schandalen, waarbij aanzienlijke hoeveelheid informatie beschikbaar werd gesteld door de acties van een klokkenluider. Zonder vrije media waar deze informatie verspreid zou kunnen worden, zou geen van de verhalen aan het licht zijn gekomen en zou het publiek niet wijzer zijn geweest.

Internet Censorship

De overheid bestempelde Edward Snowden als een “terrorist” en paria en probeert hem uit te leveren, zodat hij kan worden veroordeeld voor het rapporteren van feitelijke informatie over de acties van prominente personen. Er wordt algemeen aangenomen dat wat werd onthuld een klein percentage vormt en dat er nog veel meer verborgen blijft voor het publiek.

In de praktijk zijn er ook aanzienlijke aanwijzingen dat het merendeel van de online activiteiten nu wordt geobserveerd. Dit geldt niet alleen voor de censuur in China dat een openlijker en duidelijker beleid heeft met betrekking tot internetcensuur. Het gebeurt ook in de VS en Europa, zij het op een veel subtieler niveau. Google is in wezen een enorme database vol met gebruikersvragen die vaak gekoppeld zijn aan een Gmail adres (dat zelf vaak gekoppeld is aan een telefoonnummer) en corresponderen met het IP-adres van de gebruiker. Het is geen geheim dat Google, Facebook en andere conglomeraten vrijwillig gebruikersgegevens aan de NSA geven. Google had zelfs een keer een speciale Dropbox server voor de NSA.

Yahoo en Microsoft bleken ook samen te werken met de NSA en gegevens over particulieren over te dragen. Toch maar, gegevens daadwerkelijk door Google aan de NSA worden doorgegeven, is eigenlijk niet bekend, maar het is een veilige veronderstelling dat de NSA toegang heeft tot alle gegevens van Google, direct of indirect. De NSA bleek standaard samen te werken met AT&T  om de wereld van communicatieoverdracht te onderscheppen, waardoor niet alleen de privacy van Amerikaanse burgers (inclusief Skype communicatie  en berichten) werd geschonden, maar mogelijk ook de inwoners van China, Europa, Rusland en het Midden-Oosten.

Maar toch dit niet strikt genomen neerkomt op online censuur, is het feit dat de activiteit wordt gecontroleerd vaak de eerste stap en een integraal onderdeel van het censuurproces. Op deze manier kunnen krachtige spelers de huidige trends en patronen in termen van publieke overtuigingen en meningen volgen. Het kan hen helpen om te selecteren wat te censureren en in welke mate.

2 Waarom wordt Inhoud Gecensureerd?

Online trends zijn zeer winstgevend omdat overheden en bedrijven gegevens kunnen ontginnen om marktinzichten te verkrijgen. Het kan zeer nauwkeurig worden in de voorspelling van electorale processen. Deze gegevens kunnen ook dienen om de overheid in staat te stellen elke activiteit uit te roeien die zij in strijd acht met haar gevestigde verhaal.

Nogmaals, dit is het meest in het oog springend in China, waar publieke meningsverschillen in de kiem gesmoord zullen worden voordat het een bedreiging kan worden voor de gevestigde hiërarchieën. Het Tiananmenplein is een voorbeeld, waar universiteitsstudenten werden afgeslacht omdat ze gebruik maakten van hun recht op vreedzaam protest.

De belangrijkste reden voor online censuur is het voorkomen van opvattingen die indruisen tegen de idealen van de partij die aan de macht is. Er worden bewegingen en groepen geschept die online kunnen uitgroeien tot zeer krachtige bewegingen en sociale media en het internet in het algemeen is een immens instrument.

Zonder dit instrument zouden we ons niet bewust zijn van de verschillende schandalen en gruweldaden die in de wereld plaatsvinden. Deze gruweldaden vinden niet alleen plaats in derdewereldlanden met dictators, maar ook in de hogere echelons van de westerse samenlevingen, waaronder politici, banken, bedrijfsleiders en elitefamilies.

Natuurlijk is er ook sprake van ‘schone’ censuur. Er bestaat zeker zoiets als te democratisch zijn. Journaliste Caithlin Johnstone gaf bijvoorbeeld  haar mening toen ze stelde dat “de wereld beter af is als [John McCain] dood is”. Dit gaat te ver in de vrijheid van meningsuiting. Dit soort taal (haatdragende taal) komt ook voor in de wetgeving van de meeste democratische landen. Elke formulering die kan aanzetten tot schade aan een individu of etnische groep kan leiden tot juridische actie en wordt vaak gecensureerd door moderatoren op forums en sociale media.

Er is zeker een plaats voor censuur van de juiste soort, en dat is nodig. Maar het is een delicaat evenwicht en massacensuur of inmenging door de overheid of het bedrijfsleven en die moet worden vermeden. Dit leidt over het algemeen tot onderdrukking en de verkeerde vorm van censuur, die alleen dient om de autoriteiten die de censuur afdwingen te helpen.

ISP’s zullen routinematig inhoud met betrekking tot kinderporno blokkeren en in sommige rechtsgebieden kunnen rechters bevelen dat artikelen die “haatzaaiende taal” vormen van het internet worden verwijderd. In Frankrijk en Duitsland wordt nazipropaganda geblokkeerd, evenals websites die het bestaan van de Holocaust in twijfel trekken.

Ondanks dit soort censuur noodzakelijk en redelijk lijkt, bestaat er altijd het risico dat het te ver gaat. In Frankrijk is bijvoorbeeld in 2009 een wetsvoorstel aangenomen waarmee bepaalde gebruikers 12 maanden lang van het internet kunnen worden geweerd. In Roemenië kan een ISP een boete tot 200.000 dollar krijgen voor het verlenen van toegang tot een site die op de zwarte lijst staat.

3 Censuur op het Internet

De vraag blijft hoe gecensureerd het internet eigenlijk is. Om te beginnen moet worden opgemerkt dat het internet geen gigantische uniform ontwerp is met een wereldwijd gestandaardiseerde reeks normen en waarden. In sommige regio’s kan censuur  ernstig zijn (zoals in Turkije) en in andere regio’s, zoals in het Westen, wordt censuur grotendeels als licht beschouwd. Dit komt echter vooral doordat de diepgang van de activiteitenmonitoring en tracering in het Westen veel geavanceerder is dan in het Oosten en armere regio’s.

Censorship on the Internet

Westerse faciliteiten en hun inlichtingendiensten worden over het algemeen beschouwd als zeer bedreven in het extraheren van gegevens over elk individu. Ze kunnen gemakkelijk een uitgebreide database met informatie, zoals Google zoekopdrachten, IP-adressen op verschillende apparaten, inloggen op spelconsoles, vliegtickets, aankopen van betaalkaarten en nog veel meer, met elkaar in verband brengen.

Elk online apparaat is in wezen een signaalantenne waar alle activiteiten worden geregistreerd. Je apparaat vertegenwoordigt een knooppunt op een groot netwerk (het internet) en wanneer een hacker of overheidsinstantie toegang krijgt tot jouw knooppunt, kunnen ze dan vrij veel meer te weten komen. In het geval van de overheid hebben ze bijna onbeperkte macht met de hulp van de creditcardmaatschappijen, sociale netwerken, media websites, Microsoft, Yahoo, Google en anderen die worden geduwd om te helpen.

Het is moeilijk om exacte statistieken te vinden met betrekking tot online censuur. Deze informatie zal ook grotendeels via het internet zelf worden verkregen. Echter, overweeg enkele van de volgende statistieken die van statistica.com en andere achtenswaardige online bronnen worden verzameld:

 • 58% van de internetgebruikers woont in landen waar bloggers in de gevangenis zijn gezet voor het delen van inhoud over politieke, sociale of religieuze kwesties.
 • 45% van de internetgebruikers woont in landen waar satirisch schrijven, cartoons of grappige video’s kunnen leiden tot een gevangenisstraf (dit is niet het geval in Europa of de VS, waar satire wordt beschermd door de grondwet).
 • IJsland en Estland worden beschouwd als de landen met de laagste niveaus van internetcensuur, gevolgd door Canada, Duitsland, Australië en de VS. China, Syrië en Iran worden als de slechtste beoordeeld. Turkije zou binnenkort kunnen toetreden tot deze lijst.
 • 61% van de internetgebruikers woont in landen waar kritiek op de overheidmilitairen,militaire-regeergezinnen onderworpen is aan censuur.
 • 38% van de gebruikers woont in landen waar sociale media en messaging-toepassingen het afgelopen jaar zijn geblokkeerd.
 • Wereldwijd maakt 64% van de burgers zich zorgen over de censuur van de overheid op internetinhoud.
 • Volgens The Verge leeft 66% van de wereldburgers onder overheidscensuur, onder verwijzing naar een rapport van de denktankorganisatie ‘Freedom House’. Net als Statistica geeft het rapport aan dat China het meest gecensureerde land ter wereld is, gevolgd door Syrië en Iran.
 • Wereldwijd woont 27% van alle internetgebruikers in landen waar mensen zijn gearresteerd voor het publiceren, delen of alleen maar inhoud leuk vinden van op Facebook.
 • In meer dan 38 landen werden in 2015 arrestaties verricht op basis van sociale-mediaposten.

4 Landen met de Beste en Slechtste Censuur

Het meest geciteerde en gerespecteerde rapport over wereldwijde internetcensuur werd uitgevoerd door de ‘Freedom on the Net Reports’, een beweging die is opgericht door de Freedom House Organization. Deze rapporten leveren analytische gegevens en onderzoek over verschillende landen en kennen elk land een beoordeling toe. De bevindingen van deze rapporten zijn hierboven aangegeven, waarbij Estland en IJsland worden beschouwd als de minst gecensureerde  en China als de ergste overtreder. De landen zijn ook verdeeld in vrije, deels vrije of niet vrije landen. Van de 65 landen die in 2017 werden gevolgd, was 25% vrij, 43% gedeeltelijk vrij en 32% niet vrij.

In het rapport van  het jaar 2012 werd opgemerkt dat met name Azerbeidzjan, Libië, Maleisië, Pakistan, Rwanda, Rusland en Sri Lanka het risico liepen op internetcensuur. In termen van de beste beoordelingen scoorde IJsland 6, Estland 7, Canada 16, Duitsland 18, Australië 19 en de Verenigde Staten 19. China scoorde 88 (de hoogste), Syrië 86 en Iran 82. Ethiopië, Cuba, Vietnam, Saoedi-Arabië en Bahrein scoorden ook zeer slecht en zijn landen met een hoge internetcensuur. Daarnaast worden censuur in Turkije, censuur in Indonesië en censuur in China niet beter, maar slechter.

Iceland – 6 China – 88
Estonia – 7 Syria – 87
Canada – 16 Iran – 82
Germany – 18 Ethiopia – 82
Australia – 19 Cuba – 81
United States – 19 Uzbekistan – 78
Japan – 22 Vietnam – 76
Italy – 23 Saudi Arabia – 73
France – 24 Bahrain – 72
Georgia – 24 Pakistan – 69

5 Hoe worden Sociale Media Gecensureerd?

Sociale media worden steeds vaker gecensureerd. WhatsApp is een populaire berichtenapplicatie die in verschillende rechtsgebieden wordt verboden. Dit komt vooral omdat overheden de dienst niet kunnen verplichten om gebruikersgegevens te overhandigen, in tegenstelling tot Facebook en andere applicaties. Bovendien zijn alle WhatsApp berichten versleuteld, zodat inlichtingendiensten niet met evenveel gemak kunnen meeluisteren op privéberichten als de meeste andere messaging applicaties.

Volgens een ‘Freedom on the Net’ artikel getiteld ‘‘Manipuleren van sociale media om de democratie te ondermijnen’, hebben regeringen over de hele wereld hun pogingen om sociale media te censureren geïntensiveerd. De staat van internetcensuur lijkt erger te worden en de sociale media zijn nu een belangrijk doelwit voor overheden.

“De Chinese en Russische regimes pionierden met het gebruik van heimelijke methoden om online discussies te verstoren en meningsverschillen meer dan tien jaar geleden te onderdrukken, maar de praktijk is sindsdien wereldwijd verdwenen. Dergelijke door de staat geleide interventies vormen een grote bedreiging voor de notie van het internet als een bevrijdende technologie“.

“Online inhoudmanipulatie heeft bijgedragen tot een zevende achtereenvolgend jaar van algemene achteruitgang van de internetvrijheid, samen met een toename van verstoringen van de mobiele internetdienst en een toename van fysieke en technische aanvallen op mensenrechtenverdedigers en onafhankelijke media”.

“Bijna de helft van de 65 landen die in Vrijheid op het Net 2017 werden beoordeeld, kende tijdens de dekkingsperiode een daling, terwijl slechts 13 landen winst boekten, waarvan de meeste  minder vaak”.

Het artikel benadrukte dat Venezuela, Turkije en de Filippijnen tot de 30 landen horen tot regeringen die duizenden “opinievormers” in dienst hebben genomen. Wat dit betekent is dat ze in wezen mensen betalen om te posten op sociale media accounts in de hoop de publieke opinie naar een bepaald perspectief te sturen. Sinds 2009 zijn de pogingen van nationale overheden om online discussies op een dergelijke manier in de hand te houden, jaar na jaar toegenomen.

Facebook
YouTube
Telegram
Whats App

De opkomst van geautomatiseerde valse accounts en spambots is ook een punt van zorg, omdat er een moment kan komen waarop het proces van sociale media manipulatie grotendeels geautomatiseerd kan worden. Maar de aanvallen komen steeds vaker voor en worden steeds geavanceerder, en overheden over de hele wereld werken hard om de publieke opinie over sociale media te beïnvloeden.

Dit komt vooral doordat niemand meer gebruik maakt van mainstream nieuwskanalen om informatie te vergaren, zoals gedrukte kranten of nieuwspublicaties op televisie. Mensen wenden zich tot alternatieve nieuwssites zoals Medium, YouTube en social media om hun informatie te verkrijgen. Terwijl de pers en televisie worden gecontroleerd en gecentraliseerd, is het internet veel minder gemonopoliseerd. Het manipuleren van de publieke opinie via sociale media ‘spamming’ en censuur van content wordt gezien als de meest effectieve tactiek voor het nieuwe tijdperk van de verspreiding van de inhoud.

6 Hoe Gecensureerd zijn Online Nieuwssites?

In het Westen is er geen grote mate van censuur met betrekking tot online nieuwssites. Uiteraard hebben nieuwssites zoals de Wall Street Journal en de Financial Times bepaalde agenda’s en vooroordelen die terug te vinden zijn in hun teksten. Ze kunnen bijvoorbeeld vaak bedrijfsbelangen vertegenwoordigen.

Maar ze worden niet strikt gecensureerd door de overheid en worden niet aan de leiband gehouden. Daarnaast zijn er veel alternatieve nieuwsberichten die op YouTube en andere kanalen zijn verschenen die volledig onafhankelijk en gratis zijn. Terwijl velen beweren dat YouTube samen met sociale media populaire nieuwskanalen censureert, is dit vooral paranoia en hysterie.

Online News

Om  het echt gevoel van censuur van online nieuws te verkrijgen is het noodzakelijk om naar derdewereldlanden en naar China te reizen, waar online nieuws nauw verbonden is met het overheidsbeleid. Egypte, Afghanistan en China hebben allemaal hun online censuur opgedreven. Online censuur in Turkije is ook veel erger geworden. Erdogan heeft van oudsher de fysieke media onder strikte controle gehouden, zoals ‘The Economist rapporteerde, maar hij heeft nu zijn bereik uitgebreid naar alle online nieuwskanalen, voor zover mogelijk.

In deze landen is het eenvoudigweg niet mogelijk om nieuws te plaatsen die in strijd is met de dominante ideologie. Dit in tegenstelling tot het Westen, waar het, ondanks alle klachten, heel goed mogelijk is om alle politici en heersende elites negatief te bestempelen Dat kan en is al gedaan, en sociale media zijn bijzonder onaardig voor president Trump. Dezelfde opmerking zou leiden tot een snelle gevangenisstraf in landen als China of Turkije, waar online censuur extreem is. Opgemerkt moet worden dat westerse online nieuwssites niet gecensureerd worden, maar dat ze allemaal nieuws op een bepaalde manier in beeld brengen.

Er is een reeks normen voor de manier waarop het nieuws wordt gerapporteerd. Een gruwelijke misdaad zal bijvoorbeeld worden omschreven als een ‘mishandeling’ of een ‘moord’. Er zullen nooit grafische details over dergelijke gebeurtenissen te zien zijn die de kijkers van streek zouden maken. Het nieuws zal altijd selectief zijn en kan alleen maar enkele kale details geven over complexe zaken. In dit opzicht zal alle inhoud tot op zekere hoogte worden gecensureerd, maar er is een verschil tussen een vrije pers die gebruik maakt van discriminatie en een overheid of megacorporatie die de pers dwingt te zeggen wat ze wil.

7 Censuur in het Onderwijs

Maar toch censuur op sociale media een zaak van eerste belang is, is er ook een aanzienlijke mate van censuur in het onderwijs. Dit kan desastreuze gevolgen hebben voor kinderen die dan onvoorbereid zijn op de werkelijkheid. Nogmaals, dit kan het meest worden waargenomen in China, waar studenten en zelfs volwassenen voor het eerst naar democratische landen reizen en ontdekken dat de wereld niet is zoals ze door het Chinese leerplan, die liet andere wereld zien. Dit fenomeen is niet alleen specifiek voor China, maar komt in meer of mindere mate voor op nationale scholen over de hele wereld.

De Turkse dictator Erdogan heeft 21.000 universiteitsprofessoren ontslagen, een veelgebruikte techniek die wordt gebruikt door dictators die begrijpen welke invloed een vrij onderwijssysteem kan hebben op het algemene denken. Deze universiteitsprofessoren zullen de Europese geschiedenis hebben bestudeerd en het is niet mogelijk om mainstream propaganda uit te geven en geschiedenis te herschrijven als er een onafhankelijk systeem is dat de waarheid van de situatie blootlegt.

Censorship in Education

Wikipedia werd ook geblokkeerd door de opkomst van Erdogan, Facebook, YouTube en Google. Turkije is nog steeds bezig met het uitdelen van lange gevangenisstraffen aan journalisten vanwege van de antiterreur en antiterreurwetten van het land. YouTube zou zijn geblokkeerd omdat het video’s bevatte die Atatürk, de grondlegger van het moderne Turkije, beledigen.

In de Verenigde Staten worden pogingen ondernomen om de geschiedenis te herschrijven door alle berichten over politieke meningsverschillen uit de officiële rekeningen te verwijderen. Dit wordt gedaan om een verenigd gevoel van patriottisme te bevorderen ter ondersteuning van alle activiteiten van de nationale regering, zoals een invasie in het Midden-Oosten. Alle getuigenissen van protest en onenigheid worden omgedraaid om het te doen lijken alsof de VS altijd al een verenigd land is geweest dat streeft naar wereldwijde vrede en eenheid. Studenten op middelbare scholen in heel Colorado weigerden deze gecensureerde versie van de geschiedenis te accepteren en protesteerden met massa  tegen het gemanipuleerde leerplan dat neerkomt op een selectieve geschiedenis.

Ook universiteiten lijden onder dit soort selectieve geschiedenis, zij het in mindere mate dan middelbare scholen. Er is ook zeer groot en publiek debat in de VS over biologie en etniciteit op dit moment, waar biologische feiten worden herschreven zodat het geslacht wettelijk gezien als een sociale constructie in plaats van een biologisch fenomeen moet worden beschouwd., Jordan Peterson, een vooraanstaand Canadees psycholoog, was een van de eersten die enkele verhitte debatten op deze gebeurtenis wees.

Het komt neer op een onderdrukking van honderden klinische proeven die een aanwijzing zijn van de waarneembare biologische verschillen tussen de twee geslachten. En toch worden deze studies in de meeste moderne types van universitaire modules genegeerd ten gunste van nieuwe era van ideologieën die niet worden ondersteund door geen één enkele gerenommeerde studie. Censuur op een curriculum zonder geldige reden is illegaal volgens de Amerikaanse jurisprudentie, zowel op middelbare scholen als universiteiten.

8 Hoe wordt Online Censuur Uitgevoerd?

Er zijn vier belangrijkste manieren om online censuur te bereiken. Dit zijn IP-blokkering, trefwoordfiltering, DNS vergiftiging en gevangenisstraf voor overtreders.

 • IP-blokkering
  Overheden kunnen Internet Service Providers (ISP’s) opdracht geven om bepaalde sites en domeinen te blokkeren. Het niet naleven van het overheidsbesluit kan leiden tot ernstige boetes. Omdat er niet veel ISP’s zijn in een bepaald land en ook niet veel in de wereld, is de sector behoorlijk gemonopoliseerd. Dit betekent dat de overheid slechts enkele van de grotere ISP’s hoeft te dwingen om de IP blokkering aanwijzingen te volgen. IP-blokkering is een van de meest voorkomende vormen van censuur.
 • Keyword Filtering
  Sleutelwoord filtering is een andere vorm van censuur informatie. Alle zoekopdrachten die bepaalde trefwoorden bevatten worden automatisch geblokkeerd. Een voorbeeld hiervan is dat in China, zal de sociale berichten applicatie WeChat eigenlijk chats blokkeren die trefwoorden bevatten die het potentieel hebben om de heersende partij in China te ondermijnen. Zoekmachines kunnen ook worden besteld om dit type trefwoordfilter uit te voeren. Op landelijk niveau vereist dit een ingewikkeld inbraak detectiesysteem (IDS).
 • DNS Poisoning
  Dit wordt ook wel DNS (vergiftiging) ‘spoofing’, DNS manipulatie of DNS kaping genoemd. Dit betekent dat corrupte DN gegevens worden omgeleid naar een ander IP-adres. Ook hier is China het perfecte voorbeeld. Mensen die toegang proberen te krijgen tot sites zoals Facebook worden omgeleid naar een andere site. Bovendien kunnen mensen die toegang proberen te krijgen tot deze sites, onder bepaalde omstandigheden, te maken krijgen met een bezoek van de overheid. Domeinnamen zijn moeilijker te veranderen dan IP-adressen, waardoor DNS vergiftiging effectiever is dan IP-blokkering. DNS vergiftiging en trefwoordfiltering kunnen vaak samen worden ingezet voor een uitgebreider censuurregime.
 • Boetes en Gevangenschap
  Niets werkt zo goed als het gooien van iemand in de gevangenis voor het publiceren of lezen van informatie die indruist tegen de ideologie van de heersende partij. Dit komt vaak voor in dictaturen of extreem autoritaire structuren zoals China. De Chinese internetpolitie wordt geschat op ongeveer 50.000 personen. Dit zijn mensen die de activiteiten volgen en controleren, en arrestaties en arrestaties uitvaardigen voor “overtreders”. Dit schept een gevoel van angst rond online activiteiten en deze landen verspillen geen tijd. Terwijl deze politiemacht ooit achter de schermen opereerde, is ze nu in de openbaarheid. Het doel van deze politiemacht is volgens de Chinese autoriteiten om “het internet te zuiveren“.

9 Hoe Vermijd je Censuur

Er zijn enkele wegen om censuur te voorkomen, sommige effectiever dan andere. Overweeg het volgende om een goede digitale praktijk in stand te houden. Het feit is dat de censuur zal toenemen en dat jouw online identiteit de komende jaren zo veel mogelijk moet beschermen.

Het Virtuele Privénetwerk

Het VPN is het meest directe en effectieve middel om censuur te voorkomen. In wezen krijgt het apparaat dat je gebruikt een nieuw IP-adres op een andere locatie. Als je zich in een land bevindt dat een bepaalde site verbiedt, kan je jouw IP-adres met behulp van het VPN wijzigen in een land dat die site toestaat. Ze zijn vaak heel eenvoudig te gebruiken en in te stellen en alle informatie die je verstuurt is gecodeerd, zodat iedereen die naar je luistert niet in staat zal zijn om iets te begrijpen wat je aan het doen bent. Ze hebben echter wel de neiging om de internetsnelheden te vertragen, wat frustrerend kan zijn. Nord VPN, IP Vanish, en Express VPN horen tot de meest gewaardeerde diensten.

NordVPN

NordVPN

Nu kopen

IPVanish

IPVanish

Nu kopen

ExpressVPN

ExpressVPN

Probeer nu zonder risico

Ken je Rechten

Het kan erg handig zijn om je rechten te kennen wanneer content die je publiceert gecensureerd wordt. Soms kunnen moderators een commentaar op sociale media wijzigen of verwijderen. Dit kan in strijd zijn met de wettelijk vastgelegde regels en principes rond vrije meningsuiting. Iedereen die gebruik maakt van sociale media heeft vrije meningsuiting rechten   die hij/zij kan uitoefenen. Mensen die onterecht gecensureerd zijn, moeten hierover hun stem laten horen. Dit is de kracht van sociale media, dat het bewustzijn van dit soort onrechtvaardigheid kan brengen.

Kies de Goede Zoekmachine

Er zijn nu een grote verscheidenheid aan private zoekmachine opties  private zoekmachine opties die uitkomen om aan de vraag naar privacy en anonimiteit te voldoen. Toegegeven, Google is de beste zoekmachine met het meest efficiënte algoritme. Echter, deze kloof is de laatste tijd gedicht en Google is ook een van de minst private zoekmachines. Geschikte alternatieven zijn Duck Duck Duck Go, Swiss Cows en Startpagina. Deze zoekmachines houden geen gegevens over gebruikers bij of slaan deze niet op.

De reden dat het algoritme van Googles zo efficiënt is, is dat het de resultaten op jou afstemt. Het kent  jouw zoekgeschiedenis en geeft advertenties en resultaten weer op basis van eerder verkregen gegevens. Dus als je een zoekmachine gebruikt die op privacy is gebaseerd en geen idee heeft wie je bent, kunnen de resultaten vreemd overkomen, maar ze zijn eigenlijk objectiever.

Kies de Juiste Sociale Media

Sommige sociale media kanalen zijn veel slechter dan andere als het gaat om censuur. Facebook is zeker een van de slechtste keuzes. Ze hebben een geschiedenis van schandalen, namelijk het verkopen van gebruikersgegevens met winstoogmerk. CEO Mark Zuckerberg vertelde een collega dat hij hem informatie zou geven over iedereen bij Harvard, met al hun foto’s en geboortedata. Maar toch,Facebook misschien niet het beste ethos heeft, zoals blijkt uit het Cambridge Analyticischandaal,  zijn er een enkele alternatieven met  focus op privacy. Veel van deze sociale media kanalen versleutelen alle gegevens, slaan geen records op en tonen geen advertenties. Populaire sites zijn onder andere Vero, Steemit, Ello, Mastodon en Diaspora.

Eigen Gegevens Coderen

Wanneer gegevens worden versleuteld, kan de overheid of bedrijven het bericht niet ontcijferen. Alle versleutelde gegevens kunnen meestal worden gekraakt met voldoende rekenkracht. Maar dit kost veel tijd en is niet de moeite waard om de grote hoeveelheden gegevens op het internet te hacken, veel ervan is onschadelijk. Je  hoeft de gegevens niet zelf te versleutelen, maar gebruikt gewoon diensten die jouw transmissies versleutelen. Een A VPN versleutelt de gegevens op de inzendformulieren en op de sites die je bezoekt, privé-e-mailservices zoals ProtonMail versleutelt alle e-mailberichten en privéberichten applicaties zoals Whatsapp en Telegram Chat versleutelen alle berichten. Encryptie werkt zeker en is een belangrijke functie om censuur door de overheid te voorkomen.

Gebruik het Internet Minder

Een van de beste manieren om online censuur te voorkomen is om minder gebruik te maken van het net. Losmaken van de hele charade kan vaak de meest effectieve oplossing zijn. Het is waarschijnlijk dat het in de toekomst steeds moeilijker zal worden om aan censuur te ontkomen. Het wordt een wereld van kunstmatige intelligentie, met slimme apparaten die met elkaar communiceren.

Minder posten, losmaken van technologie en niets achterlaten voor de overheid om bij te houden. Koop lokale producten in fysieke winkels die het milieu ten goede komen en die een belemmering vormen voor grote bedrijven die actief bezig zijn met het bijhouden, monitoren en verhandelen van gegevens. Het registreren en verkopen van gegevens van klanten online is een vuile zaak en er moet alles aan worden gedaan om te stoppen met het ondersteunen ervan via online bestedingsgewoonten.

Ondersteuning van Vrije Meninguiting

Het is noodzakelijk om  VPN te gebruiken, de tijd die online wordt doorgebracht te verminderen en waar mogelijk gebruik te maken van private sociale media en messaging diensten. Dit zijn echter alleen maar noodmaatregelen. Maar niet als de bevolking haar mening uitspreekt en terugkrabbelt tegen de bedrijven en de overheid, zal de censuur waarschijnlijk toenemen en doorgaan. Een manier om dit te doen is het ondersteunen van vrije meningsuiting organisaties op elke mogelijke manier.

Avaaz is een wereldwijde activistenwebsite die op e-mail gebaseerde bewegingen schept over kwesties over het milieu, de vrijheid van meningsuiting en corporatisme. Ze hebben “Monsanto” voor de rechtbank verslagen en hebben met succes politieke strijd gewonnen om het regenwoud en bedreigde soorten te beschermen. Ze voeren ook campagne voor burgerlijke vrijheden zoals vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vereniging. Er zijn veel van deze soorten organisaties die zeer effectief zijn, het verkrijgen van honderduizenden handtekeningen binnen enkele uren via e-mail correspondentie.

Ondersteuning van Gratis Mediaorganisaties en Alternatieve Publicaties

Net als hierboven zijn er enkele vrije persorganisaties die campagne voeren voor vrije en onafhankelijke media. Het Comité ter bescherming van journalisten, de’ American Civil Liberties Union (ACLU)’, de ‘Society of Professional Journalists’ en de ‘Freedom of the Press Foundation’. Een gezonde samenleving is absoluut afhankelijk van een vrije pers.

Het Westen heeft het geluk dat YouTube en het internet niet zwaar gecensureerd zijn. Anders zouden de wereldbeelden en meningen worden gevormd door het verhaal van machtige elites, bedrijven en overheden. Dit is wat ze actief proberen te doen en er moeten organisaties zijn die hen bestrijden op basis van internetcensuur.

Gebruik van Verspreide Blockchain Technologie

Distributed Ledger Technology (DLT – ook wel blockchain genoemd) is een nieuw concept waarbij transacties worden vastgelegd op een gedistribueerd blockchain. Omdat niemand eigenaar is van de blockchain en de servers over de hele wereld verspreid zijn, kan de overheid niets censureren. Er is geen bedrijf om te vervolgen en geen mensen om te onderzoeken in veel gevallen. Ethereum is een ecosysteem dat gericht is op het scheppen van een niet centraal internet zonder dat bedrijven eigenaar zijn van sites. Airbnb, Facebook, Twitter, Twitter, Tripadvisor worden vervangen door algoritmische substituten zonder gevestigde belangen.

Er is een applicatie genaamd Liberdy.io die tot doel heeft om gegevens terug te geven aan consumenten. De applicatie controleert handmatig welke informatie bedrijven zoals Facebook, Amazon en Google over bepaalde personen hebben en bewaren.. Het individu kan dan de gegevens terugvragen en aanbieden om ze te verkopen aan adverteerders, in plaats van dat de informatie gratis wordt verzameld door deze sites die ze meerdere keren heen en weer verkopen.

10 Conclusie – Op Welke Wijze kan Censuur in Tijdperk van Censuurbestrijding Worden Vermeden?

Terwijl de toestand van het internetcensuur verslechtert, is de toekomst beter dan men zou verwachten. Met de opkomst van gedistribueerde blockchain technologie wordt het internet zelf, samen met sociale media en nieuwssites, gedecentraliseerd. Dit betekent dat er platforms worden opgezet die de functies van het internet en sociale mediasites vervullen, maar dat is immuun voor overheidscensuur. Dat komt omdat ze op algoritmes draaien en eigendom zijn van het publiek, op een reeks servers verspreid over de hele wereld.

In de tussentijd moeten best praktijken worden nageleefd. Een VPN is een noodzaak en is de eerste en belangrijkste stap. Daarna moeten private messaging en sociale media websites geselecteerd worden via Facebook, Twitter en Instagram. Gmail moet worden vervangen door een versleutelde e-mailservice en een privé zoekmachine moet je helpen om jouw zoekopdrachten veilig te houden.

Als je deze functies uitvoert, heb je jouw plicht als wereldburger gedaan en heb je een relatief goede taak volbracht door bedrijven en de overheid uit de buurt van jouw gegevens te houden. Voor extra punten, leen jouw stem en eventueel financiële steun aan vrije media en burgerlijke vrijheden organisaties. Je kunt ook beginnen met het gebruik van gedistribueerde blockchain technologie wanneer deze beschikbaar komt, die is gebouwd op het idee van een vrije en open samenleving. Hoe meer mensen deze technologieën gebruiken, hoe sneller de overgang van een internet dat gecensureerd kan worden en een internet dat immuun is voor censuur.

Vond je dit artikel leuk? Geef een beoordeling!

Ik vond het verschrikkelijk Ik vond het echt niet leuk Het was redelijk Best goed! Ik vond het geweldig!
0 Gestemd door 0 gebruikers
Titel
Reactie
Bedankt voor je feedback
Eliza Hardwick
Geschreven door Eliza Hardwick
Eliza is een expert op het gebied van cyberveiligheid en schrijft graag artikelen over alles wat met technologie te maken heeft. Ze is onder andere in antimalware-systemen en VPN's gespecialiseerd.